Iskolai fotóalbumok

hit-erkolcstan

klebelsberg

ofi

oktatas-hu

mende

ementor

magyarhelyesiras

angol-tanulas

A 10 órakor kezdődő karácsonyi ünnepséget Kerékgyártóné Maka Erzsébet igazgatónő nyitotta meg. Ezután Bálint Klára református lelkésznő osztotta meg ünnepi gondolatait.

Erre az alkalomra a felső tagozatos diákok készültek változatos műsorral. A 6. a osztályosok regölése után az ötödikesek előadása következett, A boldog herceg meséjét elevenítették fel. Majd Fekete Barbara és Fekete Máté fuvolajátékában gyönyörködhettünk.

A 7. osztályos tanulók A Télapó című cigány népmesét adták elő. A 8. b osztály Pásztorjátékot mutatott be. Befejezésül iskolánk énekkarának két- és háromszólamú karácsonyi énekei csendültek fel. Végül mindannyian közösen is elénekeltük a Karácsony ünnepén kezdetű dalt.

Az igazgatónő zárta a karácsonyi ünnepségünket, s kívánt mindannyiunknak jó pihenést a szünetre.

Pintérné Fürt Judit

 

ny 005 ny 001 koszonto-kep ny 003 ny 004
         
Iskolánk a mendei egyházi iskolák összevonásával 1948-ban alakult, mint hagyományosan nevelő általános iskola. Az idők folyamán többször átalakult, 2014-től viszont újra önálló általános iskolaként fogadja a gyermekeket a község egyetlen általános iskolájaként. 2011/2012-es tanévtől már csak egy épületben zajlik az oktatás, mely a település központi, de mégis védett, biztonságos erdőkkel körülölelt részén helyezkedik el. Intézményünk 1997-ben vette fel Géza fejedelem nevét, akinek uralkodása idején jött létre az első magyar iskola. Nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink a hazához, a nemzethez, múltunkhoz kötődő, hagyománytisztelő felnőttekké váljanak. Intézményünk specialitása a hon-és népismeret oktatása: önálló tantárgyként tanítjuk valamennyi évfolyamon heti 1 órában, az alsó tagozaton pedig heti 1 testnevelés órában néptánc-oktatás is zajlik. Számos szabadidős tevékenységet, szakkört, sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára.
         
ny 009 ny 007 ny 002   ny 010