Iskolai fotóalbumok

hit-erkolcstan

klebelsberg

ofi

oktatas-hu

mende

ementor

magyarhelyesiras

angol-tanulas

Magyarország  - a Magyar Bankszövetség szervezésében -  2015-ben csatlakozott a projekthez. A cél, a figyelem felhívása, a mindennapi életünkben gyakran felbukkanó pénzügyi kérdések tudatos kezelésére, s konkrét hozzájárulás mindenekelőtt a fiatalok pénzügyi kultúrájának fejlesztéséhez. 

2017-től az   Emberi Erőforrások Minisztériuma ,mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola 2017-ben kapcsolódott be ebbe a programba , mert nagyon fontos a pénzügyi tudatosság fejlesztése   a diákok számára .

 Az előző tanévben, iskolánk  5. és 6., idén a 7. és a 8. évfolyam tanulói vettek  részt a programban.

A témahét során az egyes tanórákban, integráltan  megjelent a pénzügyi tudatosság kérdése .

A 2019-es rendezvénysorozat pénzügyi részének központi témája : „Okosan a befektetésekről”.

A PÉNZ7-nek hosszú távra  zöld utat ad  az a  hatoldalú együttműködési megállapodás, amelyet Budapesten írtak alá, 2018-ban. A szóban forgó hexagon:

1, Emberi Erőforrások Minisztériuma  (projectgazda)

2, Innovációs és Technológiai Minisztérium

3, Pénzügyminisztérium

4, Magyar Bankszövetség

5, Pénziránytű Alapítvány

6, Junior Achievement Magyarország .

A diákok transzparens  készítésben  mutathatták meg  kreativitásukat.

Eredmények:

1.helyezett : Bakos Alexandra,  Huszár Alexandra, Sas Rebeka Orsolya ( 7. osztály )

2.helyezett : Csipkés-Ferencz Márton, Fábi Viktor, Kun Olivér (7. osztály )

3.helyezett : Hardi Mariann, Schweininger Attila  ( 8.b  osztály).

A tanulók megmérethették tudásukat egy vetélkedőn is.

Eredmények:

1.helyezett :  Bakos Alexandra , Huszár Alexandra,  Sas Rebeka Orsolya ( 7.osztály)

2.helyezett : Csáni-Laczi Hunor, Dénes Szebasztián Zsolt, Jámbor Balázs (7. osztály )

3.helyezett : Csajkás Vendel, Gödri Csaba, Schweininger Attila, (8.b osztály).

Gratulálok a helyezetteknek!

Elgondolkodtató az, hogy amíg a 22 fős 7.osztályból 14 diák aktivizálta magát, addig a 32 fős 8. évfolyamot csak 12 tanuló képviselte. Külön köszönet jár  Maróthi Szilvia Zsanettnak, mert a 8.a osztály távolmaradása ellenére részt vett a vetélkedőn ( 2 fő 7.osztályos diákkal alkotott egy csapatot).

A témahét a pénteki eredményhirdetéssel zárult, ahol a pénzügyi vetélkedő és a transzparensek készítőinek 3-3 legeredményesebb csapata kapott díjazást, de egyben minden résztvevő elismerést.

A témahéten az érintett tanulóknak a  48 %-a aktívnak bizonyult. A következő tanév egyik feladata az, hogy az eddigi részvételi arányt megnövelje. Öröm az ürömben a hetedikesek lendülete. Dicséret illeti meg a 8.b osztályt is.

Köszönöm iskolánk vezetőségének a feltételek biztosítását! Köszönöm a kollégák együttműködését : A témahét  témájának  ,  a pénzügyi tudatosságnak és a befektetéseknek a beépítését   az egyes tanórákba ! Köszönöm  a fényképek elkészítését Paskóné Bán Brigittának  és Török Tamásnak!

Smalkó Jenő
   szervező

 

ny 005 ny 001 koszonto-kep ny 003 ny 004
         
Iskolánk a mendei egyházi iskolák összevonásával 1948-ban alakult, mint hagyományosan nevelő általános iskola. Az idők folyamán többször átalakult, 2014-től viszont újra önálló általános iskolaként fogadja a gyermekeket a község egyetlen általános iskolájaként. 2011/2012-es tanévtől már csak egy épületben zajlik az oktatás, mely a település központi, de mégis védett, biztonságos erdőkkel körülölelt részén helyezkedik el. Intézményünk 1997-ben vette fel Géza fejedelem nevét, akinek uralkodása idején jött létre az első magyar iskola. Nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink a hazához, a nemzethez, múltunkhoz kötődő, hagyománytisztelő felnőttekké váljanak. Intézményünk specialitása a hon-és népismeret oktatása: önálló tantárgyként tanítjuk valamennyi évfolyamon heti 1 órában, az alsó tagozaton pedig heti 1 testnevelés órában néptánc-oktatás is zajlik. Számos szabadidős tevékenységet, szakkört, sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára.
         
ny 009 ny 007 ny 002   ny 010