Iskolai fotóalbumok

hit-erkolcstan

klebelsberg

ofi

oktatas-hu

mende

ementor

magyarhelyesiras

angol-tanulas

Ezen a versenyen két szöveget kellett felolvasniuk a gyerekeknek, egy hozott szöveget, amit már otthon gyakorolhattak, és egy másikat, amivel a versenyen találkoztak először. A pontozásnál az elsődleges szempont az volt, hogyan ejtik a gyerekek az angol szavakat, valamint lényeges volt még az is, hogy mennyire tudnak folyékonyan olvasni idegen nyelven. Az 5-6. évfolyamosok közül 6-an versenyeztek, a 7-8. évfolyamosok pedig 11-en voltak, közülük a következő tanulók értek el helyezést:

5-6. évfolyam

  1. helyezés: Jankovics Levente (6.a)
  2. helyezés: Szerencsés Zoltán (6.b)
  3. helyezés: Hegedüs Máté (6.b)

7-8. évfolyam

  1. helyezés: Gonda Bence (8.a)
  2. helyezés: Fábi Tamás (8.b)
  3. helyezés: Fábi Viktor (7.o.)

Mándó Csilla
   szervező

 

ny 005 ny 001 koszonto-kep ny 003 ny 004
         
Iskolánk a mendei egyházi iskolák összevonásával 1948-ban alakult, mint hagyományosan nevelő általános iskola. Az idők folyamán többször átalakult, 2014-től viszont újra önálló általános iskolaként fogadja a gyermekeket a község egyetlen általános iskolájaként. 2011/2012-es tanévtől már csak egy épületben zajlik az oktatás, mely a település központi, de mégis védett, biztonságos erdőkkel körülölelt részén helyezkedik el. Intézményünk 1997-ben vette fel Géza fejedelem nevét, akinek uralkodása idején jött létre az első magyar iskola. Nevelő-oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink a hazához, a nemzethez, múltunkhoz kötődő, hagyománytisztelő felnőttekké váljanak. Intézményünk specialitása a hon-és népismeret oktatása: önálló tantárgyként tanítjuk valamennyi évfolyamon heti 1 órában, az alsó tagozaton pedig heti 1 testnevelés órában néptánc-oktatás is zajlik. Számos szabadidős tevékenységet, szakkört, sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóink számára.
         
ny 009 ny 007 ny 002   ny 010