Akadálymentesítési nyilatkozat

A Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://gezasuli.hu-ra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsorolt meg nem felelések és kivételek miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes.

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

  • Dokumentumok: Pedagógiai Program (kifutó), Vezetői Program, Helyi értékelési szabályzat, Adatvédelmi tájékoztató, Végzett tanulóink középiskolai eredményei
  • Az Intézményi Szülői Szervezet SZMSZ-e, tagok és vezetőség, éves munkaterv
  • Az Iskola a Gyermekekért Alapítvány dokumentumai
  • Alapkészségek mérési eredményei, NETFIT, nyelvi mérés eredményei

Aránytalan teher

A Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola honlapja több mint 10 éves, az akadálymentesítés érdekében teljes átalakítást igényelne a honlap, mely az éves költségvetést nagy mértékben megterhelné, illetve más, a hatáskörébe tartozó feladatoktól vonna el forrást. Az akadálymentesítés a fogyatékos emberek részéről tapasztalt csekély érdeklődés miatt nem éri el a kívánt hatást.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó́ jogszabályok hatálya alá́

-

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2021. július 1-jén készült.

E nyilatkozat a szerveztünk által végzett önértékelés alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

A törvényben rögzített és a honlappal összefüggő esetleges megfelelősségi hiányosságok és az ezzel kapcsolatos észrevételek bejelentésére, továbbá a Törvény 1§ (3)-(4). szerinti információkkal kapcsolatos kérelem benyújtására az alábbi elérhetőség áll rendelkezésre.

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős:

Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola intézményvezető-helyettes

2235 Mende, Forrás köz 1.

e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 06-29-438-008, 06-30-541-3013

Végrehajtási eljárás

 Amennyiben kérdésére, észrevételére nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy jelezze további észrevételét hivatalos megkeresés formájában az intézményvezetőhöz:

Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola intézményvezető

2235 Mende, Forrás köz 1.

e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 06-29-438-008, 06-30-541-3404

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta: Nimmerfroh Judit intézményvezető