„Néptáncóra az általános iskola első osztályában” címmel került megrendezésre idén az első osztályosok néptáncbemutatója.

A gyerekek szeptember óta heti egy alkalommal találkoztak a néptánccal, népi játékokkal a testnevelés óra keretében. A bemutatót június 6-án tartottuk, melyre meghívtuk a szülőket, pedagógusokat is. Az egész éves tananyagból egy kis ízelítőt láthattak az érdeklődök.

Nagy öröm volt látni, hogy a tanulás meghozta gyümölcsét. A néptánc órák által a gyerekek zenei ízlése kifinomultabb lett, megtapasztalták a társas kapcsolatok fontosságát, az elfogadást, alkalmazkodást. Érzelmi világuk gazdagabb lett, szókincsük, ismeretük gyarapodott, mozgásuk esztétikusabbá vált. Fejlődött egyensúly-, ritmus- és térérzékük. A néptánc órák során az erkölcsi nevelés keretében fontos szerepet kapott a kulturált magatartás kialakítása, a segítőkészség, a kezdeményezőkészség, a kötelesség- és a felelősségtudat formálása.

Mindez a gyerekek legkedvesebb tevékenysége során, a játék élményén keresztül alapozódott meg. A „vizsga”, amelyen a két első osztály együtt vett részt, sikeresen lezajlott.

Jó ötletnek bizonyult egy testnevelés órát a néptáncnak "áldozni", ezt Molnár István táncművész és koreográfus szavai is bizonyítják: „A magyarságnak van egy olyan népi hagyománya, amelyik izomfejlesztő és ügyességnevelő értékre nézve vetekedik mindenféle mesterségesen megteremtett sporttal, azon felül léleknevelő hatása is igen nagy. Ez a sport a tánc.”

Szántó Gáborné
       tanító