„Inkább a has hasadjon, mint ételből maradjon”

Mohán tél vége felé furcsa szokásnak hódolnak: a farsang utolsó napján a fiatal legények hagyományos maskarákba öltözve járják végig a portákat, hogy összegyűjtsék a tyúkólakban talált tojást.

2018. január 17-én 16 tanuló vett részt a Szép magyar beszéd verseny iskolai fordulóján.

  1. január 9-én iskolánk ötödik osztályos tanulóival színházlátogatáson vettünk részt.

December 13-án, számos kinccsel tértem haza az iskolából. Luca napi vásárt tartottunk.

 A 4.a osztályosokkal környezetórán a háziállatokról tanultunk.

2017. december 1-én a 2. b osztályosok meglátogatták a Nagyoszlári Lovasudvarban vendégeskedő, megpihenő Mikulást.

A határon túli és magyarországi Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulóját 2017. november 22-én írták meg tanulóink.

2017. november 21-én rendeztük meg iskolánkban az alsósok Mesemondó versenyét.

Olvasás órákon olyan szívesen olvastuk a magyar népmeséket, olyan sokat beszélgettünk a mesebeli lényekről, a csodás elemekről, a varázslatokról, a nagy tanulságokról, hogy zárásképpen egy mesedélelőttöt szerveztünk a szülők segítségével.