Fenntarthatósági témahét 2019. március 18-22.

A 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei a közösségi közlekedés, a víz és a 

Globális Célok közül a „3. Egészség és jóllét” a „11. Fenntartható városok és közösségek” és a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződnek.

A témahét ebben a tanévben a víz világnapjához kapcsolódott, így egyik kiemelt témája a víz köré szerveződött. Mi ezt választottuk. A héten elsősorban tanórákon igyekeztünk körüljárni ezt a témát, és a vízről minél több ismeretet megtudni. A Forrás Egyesület elnöke élvezetes előadáson ezeket az ismereteket összefoglalva, vetítéssel egybekötve a 3-4-5-6. évfolyamnak elő is adta.

Az osztályok plakátot készítettek a Víz fohásza c. vers alapján.

A TeSzedd akcióba is bekapcsolódtunk, és csütörtökön több osztály igyekezett az iskola környékét megtisztítani a szeméttől. Sok munkájuk volt. A témahét zárása egy élvezetes kirándulás volt a Merzse- mocsárhoz, ahol a természetes vizek élővilágával, a mezőőrök munkájával ismerkedhettünk meg. A Merzse-mocsár Természetvédelmi Terület egy helyi védettséget élvező természetvédelmi terület. A Fővárosi védettségű természetvédelmi övezet tele növényritkaságokkal, gazdag madárvilággal és Budapest egyik legháborítatlanabb vizes élőhelye.

Kapcsolódás tantárgyakhoz: környezetismeret, természetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, technika, rajz, ének-zene.

Kapcsolódó kompetenciák: természettudományos, anyanyelvi kommunikáció, esztétikai-művészeti, szociális és digitális kompetenciák.

Megvalósítás kerete: hagyományos tanórán és tanórán kívül, vagy nem hagyományos tanórán

„A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket.

Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás.

Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.”

fenntarthatosagi temahet 2019

A témahét feladatai:

Fenntarthatóság és környezettudatos szemlélet fejlesztése.

A vizek, ivóvizek védelme.

A víztakarékosság, az édesvíz-készlet védelme, fontosságának felismerése.

A vizek, ivóvizek érzékszervi vizsgálata.

Közvetlen környezetünk értékei.

Kompetenciák fejlesztése.

Toleranciára, együttműködésre nevelés.

Kommunikációs készség fejlesztése.

Matematikai feladatok, rajzolás, érvelés.

Labadics Istvánné